مفهوم و اهمیت منظر شهری /چارچوب ساختار زیبایی شناسی منظر

مفهوم و اهمیت منظر شهری /چارچوب ساختار زیبایی شناسی منظر

مفهوم و اهمیت منظر شهری /چارچوب ساختار زیبایی شناسی منظر

فایل دانلودی حاوی یک فایل به صورت پاورپوینتی در 51 اسلاید به صورت متن همراه با عکس می باشد.
فهرست مطالب:
اهمیت منظر شهری
سیر تکامل مفهوم و نقش منظر شهری
منظرشهری آرایشی / تزئینی
ویژگی های عمده منظرشهر کلاسیک
ویژگی های عمده منظرشهر رمانتیک
منظر شهری عملکرد گرا/ برنامه محور
منظرشهری ادارکی/ زمینه گرا
منظر شهری پایدار / هوشمند 
نتیجه گیری
+ساختار زیبایی شناسی منظر( از دیدگاه سایمون بل)
چارچوب ساختار زیبایی شناسی منظر
نظریه سایمون بل 
تکنیک سایمون بل
نقطه/خط/سطح/حجم
ترکیب عناصر/تعداد/وضعیت/جهت/سمت و سو
اندازه/شکل/بافت/ تراکم/رنگ
زمان/ نور/
نیروی بصری
اهداف طراحی
اصول سازمان دهی


خرید آنلاین